Guitarissimo Bratislava I

Guitarissimo Bratislava I

Prvé Guitarissimo Bratislava sa konalo v termíne 4. – 6. 10. 2017. Lektorom bol Pavel Steidl z Českej Republiky.

Podujatia sa zúčastnilo 35 študentov a pedagógov klasickej gitary zo slovenských základných umeleckých škôl a konzervatórií, VŠMU Bratislava a JAMU Brno, z toho 16 študentov sa podujatia zúčastnilo aktívne.

FOTOGALÉRIA

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu Guitarissimo Bratislava.

Okrem majstrovských kurzov sa uskutočnil aj koncert Pavla Steidla v rámci cyklu koncertov „Komorné večery vo DVORANE.

Pavel Steidl

Klasický gitarista Pavel Steidl sa narodil roku 1961 v Rakovníku. Ako osemročný začal hrať na gitare pod vedením svojho brata. Neskôr vyštudoval Pražské konzervatórium (Milan Zelenka, Arnošt Sádlík) a Akadémiu múzických umení v Prahe (Štěpán Rak). Vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch pod vedením Davida Russella a Abela Carlevara. Po víťazstve na súťaži Radio France de Paris roku 1982 sa mu otvorila cesta k vybudovaniu medzinárodnej kariéry.

Koncertoval vo vyše 40 krajinách sveta (Španielsko, Poľsko, Rakúsko, Kostarika, Kanada, Kuba, Guatemala, Austrália, Japonsko, Veľká Británia, Mexiko atď.). Interpretoval a aj nahral mnohé diela svetového repertoáru, ako aj českých skladateľov minulosti i 20. storočia. Sám aj komponuje, interpretuje vlastné skladby a vyučuje. Roku 2003 ho taliansky časopis Guitart ho zaradil medzi 8 najdôležitejších gitaristov sveta. O dva roky získal cenu Classical Guitar Award 2005.

Pavel Steidl hrá na mnohých nástrojoch, najmä však na gitare Francisco Simplicio (1926) a Franz Butcher (2008), na romantickej gitare: kópii gitary J. G. Stauffera od B. Kresseho a na originálnom nástroji zo začiatku 19. storočia Nikolaus G. Ries (cca 1830). Medzi Steidlove posledné projekty patrí aj nahrávka kompletnej zbierky Kukuk Josepha Kaspara Mertza, ktorú spolu s Martin Krajčom realizovali pre Hudobné centrum (2021).