Kontakt

V prípade otázok ohľadom projektu Guitarissimo Bratislava nás môžete kontaktovať mailom na adrese: info@guitarissimo-ba.com

V prípade problémov s funkčnosťou a obsahom našej webstránky, prípadne so žiadosťou o zrušenie súhlasu na zverejnenie fotografií sa obráťte na administrátora webstránky: admin@guitarissimo-ba.com.

Naše údaje:

Spoločnosť J. K. Mertza – občianske združenie

Sídlo: Rozvodná 11B, 831 01 Bratislava – Nové Mesto

IČO: 42131570, DIČ: 2022558208

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX