Guitarissimo Bratislava VII

Guitarissimo Bratislava VII

V poradí už siedme Guitarissimo Bratislava sa uskutoční v dňoch 28. až 30. novembra 2022 na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej ulici. 

PROGRAM: Prednáška, individuálne majstrovské kurzy 

TÉMA: Alexandrova technika (nielen) pre gitaristov 

LEKTOR: Michael Parkinson – Alexander Technique Centre Viedeň

PROGRAM

Vzdelávacie aktivity na pôde HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava, Koncertná sieň DVORANA / učebňa č. 210:

28. november 2022 (pondelok) – Koncertná sieň DVORANA

10:30 – 11:00 – prezentácia účastníkov

11:00 – Prednáška

Téma: „Ako som prišiel do kontaktu s Alexandrovou technikou a prečo je dôležitá pre hudobníkov“

29. november 2022 (utorok) – učebňa č. 210

9:30 – 10:00 – prezentácia účastníkov

10:00 – 16:00 – Majstrovské kurzy – individuálne lekcie

30. november 2022 (streda)

9:00 – 13:00 – Majstrovské kurzy – individuálne lekcie


POPLATKY

aktívna účasť na majstrovských kurzoch (individuálnych lekciách) – účastnícky poplatok 12€ (VŠMU študent 8€)

V prípade aktívnej účasti je garantovaná 1 vyučovacia lekcia s lektorom v trvaní cca. 40 minút a pasívna účasť na majstrovských kurzoch a prednáške.

pasívna účasť na kurzoch a prednáške – účastnícky poplatok 6€ (VŠMU študent 4€)

Prihláška je považovaná za záväznú po úhrade účastníckeho poplatku.

VSTUP NA PREDNÁŠKU 28. 11. JE VOĽNÝ – v prípade záujmu LEN o prednášku, nie je potrebné posielať prihlášku.

Účastnícky poplatok pošlite na účet Spoločnosti J. K. Mertza:

  • Československá obchodná banka, a.s.
  • IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX
  • Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov.


PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE: .doc .docx .pdf

Prihlášku pošlite na adresu: info@guitarissimo-ba.com

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 28. 11. 2022

Odoslaním prihlášky súhlasím s podmienkami podujatia a súhlasím so spracovaním osobných údajov – výhradne pre potreby organizátora podujatia a v súvislosti s jeho usporiadaním.  


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.


Michael Parkinson pochádzajúci z anglického Yorkshire v rokoch 1970-73 študoval hru na fagote u Rogera Birnstingla na Guildhall School of Music and Drama v Londýne. Tam sa prvýkrát stretol s lekciami Alexandrovej techniky u Elizabeth Langfordovej a Paula Collinsa. Následne bol 12 rokov členom orchestra Anglického národného baletu v Londýne a pôsobil v mnohých ďalších orchestroch a súboroch v Spojenom kráľovstve.

Michael sa v rokoch 1975-79 vzdelával ako učiteľ Alexandrovej techniky u Waltera a Dilys Carringtonovcov v Constructive Teaching Centre v Londýne a od roku 1985 vyučuje Alexandrovu techniku vo Viedni. V rokoch 1991 až 1996 pôsobil ako hosťujúci profesor Alexandrovej techniky na Univerzite pre hudbu a scénické umenie v rakúskom Grazi.

V roku 1996 založil Michael prvú školu pre učiteľov Alexandrovej techniky v Rakúsku. Táto škola je schválená Spoločnosťou učiteľov Alexandrovej techniky v Londýne, Veľká Británia.

Michael sa osobitne venuje práci s hudobníkmi a každé leto vyučuje na Medzinárodnom gitarovom festivale v Mikulove v Českej republike. Je tiež pravidelným hosťujúcim lektorom na IES Viedeň (Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie študentov, program interpretačných dielní). Michael hrá na fagote s viacerými amatérskymi symfonickými orchestrami vo Viedni a s rôznymi komornými zoskupeniami. Medzi jeho voľnočasové aktivity patrí turistika a cyklistika. V poslednom čase trávi svoj voľný čas vytváraním svietidiel zo starých hudobných nástrojov.