Guitarissimo Bratislava IV

Guitarissimo Bratislava IV

Po pozitívnych ohlasoch z roku 2017 pokračoval projekt Guitarissimo Bratislava aj v ďalšom roku. Hosťujúcim lektorom štvrtého pokračovania projektu bol český gitarista a pedagóg Petr Saidl.

Podujatie sa konalo 9. – 11. 5. 2018 na pôde Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU na Zochovej ulici v Bratislave a zúčastnilo sa ho 21 študentov a pedagógov klasickej gitary, z toho 9 aktívne.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu Guitarissimo Bratislava.

Petr Saidl

Petr Saidl študoval na Konzervatóriu v Pardubiciach u Stanislava Juřicu a na Vysokej hudobnej škole Franza Liszta vo Weimare u prof. Rolanda Zimmera, prof. Jürgena Rosta a prof. Moniky Rostovej. Aktívne sa zúčastnil majstrovských kurzov (G. Crosskey, J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, W. Lendle…). Je držiteľom množstva ocenení z národných a medzinárodných súťaží. V roku 1990 bol zaradený na prémiovú listinu Českého hudobného fondu.

V roku 1993 zahájil svoju pedagogickú činnosť na pardubickom konzervatóriu, kde od roku 2007 vedie gitarové oddelenie. Jeho študenti obsadzujú popredné priečky na národných aj medzinárodných gitarových súťažiach (181 cien, 69 prvých cien). Od roku 2016 pôsobí tiež na AMU v Prahe. Spolupracuje s hudobnými vydavateľstvami, je pravidelne pozývaný do porôt gitarových súťaží, na gitarové festivaly, konzervatóriá a hudobné univerzity. V roku 2010 sa stal členom „D´Addario family“.

Ako sólista i člen rôznych komorných zoskupení, najčastejšie s huslistom Bohuslavom Matouškom, violistom Milanom Řehákom, a tiež ako člen gitarového kvarteta „Guitar4mation“, koncertoval v mnohých európskych štátoch. Množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok vzniklo v spolupráci s ORF, ARD, BR1, ČT a ČR. Nahral dve sólové CD, ďalšie CD s violistom M. Řehákom a tri CD s gitarovým kvartetom „Guitar4mation“.

Je umeleckým riaditeľom projektu „Kytara Kutná Hora“, ktorý okrem iného zahrňuje festivaly „Kytarová noc“ a „Mezinárodní kytarové bienále Kutná Hora“ alebo udeľovanie ceny „Mladý kytarista roku“.