Guitarissimo Bratislava II

Guitarissimo Bratislava II

Druhé Guitarissimo Bratislava sa konalo v termíne 28. – 30. 11. 2017. Lektorom bol maďarský gitarista a pedagóg József Eötvös. Okrem majstrovských kurzov prebehla aj prednáška a prezentácia autorskej publikácie „How to play Bach?“

Podujatia sa zúčastnilo 25 študentov a pedagógov klasickej gitary zo slovenských základných umeleckých škôl a konzervatórií a VŠMU Bratislava, z toho 12 študentov sa podujatia zúčastnilo aktívne.

FOTOGALÉRIA

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu Guitarissimo Bratislava.

Gitarista József Eötvös sa narodil v maďarskom meste Pécz v roku 1962. Študoval na Hudobnej akadémii Franza Liszta vo Weimare ako študent Rolanda Zimmera. Kompozíciu študoval u Franza Justa.

József pravidelne koncertuje v niekoľkých krajinách sveta. Hral napríklad v Rakúsku, Českej republike, Grécku, Holandsku, Poľsku, Litve, Nemecku, Rumunsku, Švajčiarsku, Švédsku, Slovensku, Lichtenštajnsku, Japonsku a Singapure. Hráva sólové aj orchestrálne koncerty a má za sebou rozhlasové a televízne nahrávky nielen v jeho rodnej krajine, ale aj v zahraničí.

Počas svojich majstrovských kurzov zameraných na barok a komornú hudbu poukazuje na svoje vynikajúce hudobné pedagogické zručnosti. József je pravidelnýcm členom poroty medzinárodných gitarových súťaží a umeleckým vedúcim Medzinárodného gitarového festivalu v Ostrihome a Medzinárodného gitarového festivalu Balatonfüred. Popri svojich majstrovských dielach a aranžmánoch, József Eötvös považuje za veľmi dôležité aj popularizáciu súčasnej maďarskej hudby a hudby 20-teho storočia (Medzi inými diela Barna Kovátsa, Ferenca Farkasa, Mátého Hollósa a Ivana Madarászyho).

Aranžmány Józsefa Eötvösa sú považované za hudobné cennosti ktoré predvádza výlučne len on. Jeho úpravu Goldbergových variácií od Johanna Sebastiana Bacha kritici považujú za najlepšiu úpravu storočia. Po tomto úspechu József pokračoval v tvorbe ďalších aranžmánov, ako napríklad Bachova lutnová tvorba (Chanterelle), Chopinove klavírne skladby 1-2 (Profesionálna hudobná tlač – Poľsko a „Gendai Guitar“ – Japonsko), 21 Maďarských tancov od Brahmsa (Mel Bay) a Umenie fúgy od J. S. Bacha.

Jeho skladby, napísané pre gitaru a iné nástroje, sú publikované ako „Willow Variations“ (Vydavateľstvo Orphé, Columbus Ohio 1991), „the Five Aphorisms“ (Trekel Verlag, Hamburg 1997), a „Featherlets“ (Trekel Verlag, Hamburg 2000).

Od roku 2002 je József učiteľom na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti a ako prvý v Maďarsku založil fakultu gitary na univerzitnej úrovni.

V roku 2002 dostal cenu Artisjus za uvedenie a popularizovanie súčasných maďarských skladieb a taktiež cenu Franza Liszta v roku 2004 za jeho celkovú prácu.

Jeho kniha určená na akademické účely s názvom  „Myšlienky na hudbu J. S. Bacha a predstavenie jeho lutnových diel“  bola publikovaná Univerzitou v Pécsi v roku 2006.