O projekte

Projekt Guitarissimo Bratislava je vzdelávacou aktivitou určenou hráčom hudby klasickej gitary, cielene študentom a pedagógom vysokých a stredných umeleckých škôl uvedeného zamerania. Jeho obsahom je priama výuka interpretácie gitarovej hudby v podobe majstrovských kurzov a odbornej prednášky, ktoré vedú poprední umelci a pedagógovia zo zahraničia, prevažne z univerzitného prostredia. Ich charakter je intenzívny v zmysle niekoľkodňového podujatia, ktoré sa koncentruje na výuku so zámerom poskytnúť priestor, čo najväčšiemu počtu uchádzačov.

Projekt vznikol v roku 2017 s úmyslom podporiť a obohatiť domáce vzdelávanie v špecifickej umeleckej oblasti – hre na klasickej gitare. Úspešná realizácia piatich podujatí počas dvoch rokov naplnila stanovené ciele, ktorými sú – prepojenie domáceho a medzinárodného odborného prostredia, vznik priestoru pre získavanie nových odborných a umeleckých podnetov, informácií o metodických a umeleckých prístupoch a prostredníctvom účasti významných zahraničných umelcov a pedagógov aj interakcia akademickej a profesionálnej sféry.

Organizátorom projektu je Spoločnosť J. K. Mertza v spolupráci s HTF VŠMU a Združením pre klasickú gitaru.

Projekt z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia – hlavný partner podujatia.