Guitarissimo Bratislava VI

Guitarissimo Bratislava VI

Po 4-ročnej prestávke pokračujeme v projekte Guitarissimo Bratislava.

Tentokrát sa stretneme 15. – 17. mája 2022 a súčasťou projektu budú majstrovské kurzy, prednáška, beseda a večerný koncert.

Naše pozvanie prijal koncertný umelec a pedagóg a umelecký riaditeľ festivalu Forum Gitarre Wien JORGOS PANETSOS.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.


PROGRAM

Vzdelávacie aktivity na pôde HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava, Malá koncertná sála:

15. máj 2022 (nedeľa)

13:45 – prezentácia účastníkov

14:00 – 17:15 – Majstrovské kurzy

16. máj 2022 (pondelok)

9:30 – prezentácia účastníkov

10:00 hod. – Prednáška a beseda

Téma: „Efektívne učenie sa a memorovanie prostredníctvom vedomia“ /orig. „Effizientes Lernen und auswendig lernen durch Bewusstsein“

17. máj 2022 (utorok)

8:30 – prezentácia účastníkov

9:00 – 12:15 – Majstrovské kurzy

V prípade záujmu je možné realizovať majstrovské kurzy aj popoludní (od 14:00) – prípadní záujemci, kontaktujte nás mailom na info@guitarissimo-ba.com alebo osobne pri prezentácii účastníkov.

KONCERT

Gitarový recitál – Jorgos Panetsos

16. máj 2022 (pondelok), 18:00 hod., Rakúske kultúrne fórum, Astoria Palace, Hodžovo námestie 1/A, Bratislava (program PDF)

Registrácia v prípade záujmu LEN o účasť na koncerte: pressburg-kf@bmeia.gv.at (Vstup na koncert je voľný ale z dôvodu obmedzenej kapacity sály je potrebná rezervácia miesta. Účastníci vzdelávacích aktivít si môžu miesto rezervovať v prihláške.)

Gitarový recitál v rámci projektu Guitarissimo Bratislava VI | Facebook


POPLATKY

aktívna účasť na majstrovských kurzoch – účastnícky poplatok 12€ (VŠMU študent 8€)

V prípade aktívnej účasti je garantovaná 1 vyučovacia lekcia s lektorom v trvaní cca. 40 minút a pasívna účasť na majstrovských kurzoch, prednáške a besede. Prihláška je považovaná za záväznú po úhrade účastníckeho poplatku.

pasívna účasť na kurzoch, prednáške a besede – účastnícky poplatok 6€ (VŠMU študent 4€)

Účastnícky poplatok pošlite na účet Spoločnosti J. K. Mertza najneskôr 10. 05. 2022:

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 0621 2854, BIC: CEKOSKBX

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka

Účastnícky poplatok za pasívnu účasť je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov.


PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE: .doc / .pdf

Prihlášku pošlite na adresu: info@guitarissimo-ba.com

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 12. 05. 2022

Odoslaním prihlášky súhlasím s podmienkami podujatia a súhlasím so spracovaním osobných údajov – výhradne pre potreby organizátora podujatia a v súvislosti s jeho usporiadaním.  


Podujatie sa uskutočňuje v spolupráci a za podpory Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.

Podujatie sa koná s podporou Združenia pre klasickú gitaru.


Jorgos Panetsos študoval klasickú gitaru na Národnom konzervatóriu v Aténach. V štúdiu pokračoval u Luise Walkerovej na Vysokej škole hudby a múzických umení vo Viedni, kde získal koncertný diplom. Potom navštevoval majstrovské kurzy u Davida Russela a Oscara Ghigliu v Siene. Ako sólista vystupoval s Viedenským komorným orchestrom, Mestským orchestrom v Caracase, Filharmóniou Kielce (Poľsko), ŠKO Žilina, 1. Ženským komorným orchestrom v Rakúsku.

Jeho koncertná činnosť sa rozšírila do USA, Číny, Venezuely, Španielska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Indie, Thajska a ďalších krajín. Koncertoval vo Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, Auditorio Conte Duke v Madride, Brucknerhaus v Linzi. Na festivaloch a koncertných cykloch Jeunesse Musicale, Festival El Hatillo – Caracas, Bonner Meisterkonzerte, Beijing International Guitarfestival, Liechtensteiner Gitarrentage, Internationales Gitarren Symposium Iserlohn, Schweinfurter Seminare, Börsteler Gitarrenseminar viedol gitarové prednášky, majstrovské kurzy a odohral sólové koncerty. Vystupoval v rakúskom, francúzskom, poľskom, venezuelskom a cyperskom rozhlase a televízii..

Jorgos Panetsos vyučuje na Konservatorium Wien Privatuniversität, na Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst vo Viedni a je porotcom na mnohých medzinárodných súťažiach. Päť rokov vyučoval hudobno-psychologické aspekty inštrumentálnej hry na Inštitúte hudobnej psychológie na Viedenskej univerzite, ako hosťujúci lektor viedol majstrovské kurzy na Univerzite hudby a múzických umení v Grazi, na Hudobnej univerzite v Madisone (USA), na Hudobných akadémiách v Bratislave a Rostocku, na Ústrednom konzervatóriu v Pekingu (Čína), ako aj na medzinárodných festivaloch.

Jorgos Panetsos je umeleckým riaditeľom festivalu Forum Gitarre Wien.


Guitarissimo Bratislava VI na facebooku: https://www.facebook.com/events/1009242990006640