O nás

Spoločnosť J. K. Mertza je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 a hlavnou náplňou jeho činnosti je organizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí a popularizácia osobnosti a diela bratislavského rodáka J. K. Mertza. V tomto kontexte je od roku 2009 každoročným usporiadateľom kľúčových kultúrnych a vzdelávacích podujatí týkajúcich sa gitarovej hudby na Slovensku. Za posledné roky sa vďaka neustálemu skvalitňovaniu produkčnej práce podarilo spomínané podujatia rozšíriť a stabilizovať a upevniť ich pozíciu medzi slovenskými hudobnými festivalmi ako aj gitarovými festivalmi na medzinárodnej úrovni. Vďaka činnosti OZ sa darí vytvárať významné kontexty špičkovej medzinárodnej a domácej scény, ktoré sú nevyhnutné pre zvyšovanie úrovne domáceho prostredia a prezentáciu slovenského umenia smerom do zahraničia.

Spoločnosť J. K.Mertza má za sebou úspešnú organizáciu 12 ročníkov Gitarového festivalu J. K. Mertza, ktorý každoročne prináša desiatky koncertov a sprievodných podujatí na medzinárodnej úrovni, 2 ročníky vzdelávacieho projektu Guitarissimo Bratislava, ktorého hosťami bolo 5 významných profesorov európskych hudobných univerzít. Členovia OZ sú výrazné slovenské osobnosti gitarového umenia, pedagogiky na stredných a vysokých umeleckých školách i študenti umeleckých škôl.